УКРАЇНА
НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

восьмого скликання
(чотирнадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2021 року

№ 817-14/2021

Про бюджет Надвірнянської міської територіальної громади на 2022 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, міська рада

вирішила:

 1. Визначити на 2022 рік:
  доходи бюджету Надвірнянської міської територіальної громади у сумі 453 874 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 447 947 300 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 5 927 000 гривень, у тому числі бюджет розвитку – 2 000 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;
  видатки бюджету Надвірнянської міської територіальної громади у сумі 453 874 300 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 430 780 065 гривень та видатки спеціального фонду бюджету  – 23 094 235  гривень;
  профіцит загального фонду бюджету громади у сумі
  17 167 235 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
  дефіцит спеціального фонду бюджету міської територіальної громади у сумі
  17 167 235 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
  оборотний залишок бюджетних коштів бюджету  у розмірі 50 000,0 гривень, що становить 0,012 відсотка видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом;
  резервний фонд бюджету  у розмірі 50 000,0 гривень, що становить 0,012 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.
 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 3. Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4.
 4. Надати право міській раді відповідно до рішення постійної комісії Надвірнянської міської ради з питань планування, бюджету, майна і власності у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків місцевого бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів.
 5. Уповноважити голову міської ради (Андрійович З.М.) у випадках передбачених другим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.
 6. Затвердити розподіл витрат бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 34 872 500 гривень .
 7. На черговій сесії Надвірнянської міської ради провести розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення капітальних видатків на будівництво, реконструкцію і реставрацію та консервацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами, та при потребі перерозподілити видатки бюджету розвитку на місцеві регіональні програми .
 8. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2022 рік до доходів загального фонду місцевого бюджету належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103-2, Бюджетного кодексу України;
 9. Установити, що частина чистого прибутку (доходу)комунальних, унітарних підприємств та їх об’єднань(засновникам яких міська рада),що вилучаються до бюджету, зараховується до місцевого бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на
  2022 рік:
  • у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 і Бюджетного кодексу України;
  • у частині фінансування є кошти, які передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду бюджету), визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу У країни;
 11. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:
  • оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату;
  • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
  • забезпечення продуктами харчування;
  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
  • поточні трансферти населенню;
  • поточні трансферти іншим місцевим бюджетам;
  • підготовку кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;
  • забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
  • заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету;
  • оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
 1. Фінансовому управлінню Надвірнянської міської ради надати право на:
  • розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу України;
  • здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
  • здійснювати відображення змін до розпису місцевого бюджету у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів міського бюджету за відповідними кодами за погодженням постійної комісії Надвірнянської міської ради з питань планування, бюджету, майна і власності.
 2. Головним розпорядникам коштів місцевого бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
  • затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
  • здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
  • забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
   • здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, у десятиденний строк з дня його прийняття ;
   • оприлюднення паспортів бюджетних програм – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів.
  • забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.
 3. Надати право управлінню фінансів Надвірнянської міської ради (Л. Русаловська) за погодженням з постійною комісією міської ради постійної комісії Надвірнянської міської ради з питань планування, бюджету, майна і власності при внесенні змін та доповнень до класифікації доходів, відомчої та типової програмної класифікації видатків та кредитування приводити у відповідність до неї доходи, видатки, фінансування та кредитування бюджету міської територіальної громади з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
 4. Надати право міському голові (З. Андрійович) та фінансовому управлінню Надвірнянської міської ради (Л. Русаловська) за рішенням постійної комісії Надвірнянської міської ради з питань планування, бюджету, майна і власності протягом 2022 року в міжсесійний період, здійснювати розподіл коштів з місцевого бюджету, уточнення бюджетних призначень, внесення змін до переліку об’єктів капітальних вкладень, обсягів капітальних видатків та перерозподілу коштів за об’єктами і розподілу залишків бюджетних коштів з подальшим затвердженням на сесії міської ради.
 5. Надати право міському голові та фінансовому управлінню Надвірнянської міської ради за рішенням постійної комісії Надвірнянської міської ради з питань планування, бюджету, майна і власності проводити фінансування капітальних вкладень та вносити зміни по фінансуванню спеціального фонду місцевого бюджету за рахунок коштів переданих із загального до спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до ст.71,72 Бюджетного Кодексу України, з подальшим затвердженням таких змін на сесії міської ради.
 6. Установити, що внесення змін до цього рішення проводиться у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.
 7. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання місцевого бюджету здійснюється з дотриманням вимог ст.23 Бюджетного Кодексу України.
 8. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 9. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.
 10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, бюджету, майна і власності (голова комісії Новосельський Т.В.).

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.