УКРАЇНА
НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

восьмого скликання
(чотирнадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2021 року

№ 924-14/2021

Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди  на земельну ділянку за межами населеного пункту с.Парище для ведення фермерського господарства

Для забезпечення проведення земельних торгів згідно чинного законодавства, відповідно до ст. 12, частини 1 ст. 122, ст. 135-139 Земельного кодексу України, статті 16 Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) через електронні аукціони», Вимог щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису), затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису)», керуючись статтями 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

 1. Визначити Організатором земельних торгів Управління земельних ресурсів Надвірнянської міської ради.
 2. Виставити лотом №1 право оренди на земельну ділянку комунальної власності за межами населеного пункту с. Парище площею 5,1635 га кадастровий номер 2624084600:02:001:0003 для ведення фермерського господарства, інформація про яку додається згідно додатку 1 до рішення.
 3. Встановити наступні умови продажу права оренди на земельних торгах (електронному аукціоні):
  • стартову ціну лоту (розмір річної орендної плати) у розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
  • термін дії права оренди на земельну ділянку: 10 років;
  • мінімальний крок торгів у розмірі 1% від стартового розміру річної орендної плати за користування земельною ділянкою;
  • розмір реєстраційного внеску за лотом №1 встановлюється у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний бюджет України на 1 січня 2021 року;
  • розмір гарантійного внеску 30% від стартового розміру річної орендної плати, але не більше 2500 прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб законом про Державний бюджет України на 1 січня 2021 року;
  • обмеження у здійсненні господарської діяльності у користуванні земельною ділянкою в межах охоронних зон (при наявності охоронних зон): відсутні;
 4. Затвердити проект договору оренди землі, який пропонується укласти за результатами аукціону переможцю земельних торгів, згідно додатку 2.
 5. Визначити період проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу прав оренди на земельні ділянки не пізніше 90 днів з дня прийняття даного рішення.
 6. Визначити Надвірнянського міського голову Андрійовича З.М. уповноваженою особою за лотом №1 на:
  • укладення договору з оператором електронного майданчика про організацію та проведення земельних торгів;
  • підписання протоколу земельних торгів в електронному (та паперовому) вигляді;
  • укладення договору оренди землі за результатами проведення земельних торгів.
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань землекористування та земельних відносин (голова комісії Туєшин О.В.).

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.