УКРАЇНА
НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

восьмого скликання
(дев’ята сесія)

РІШЕННЯ

від 03 червня 2021 року

№ 401-9/2021

Про переукладення на новий строк договору оренди земельної ділянки площею 0,0173 га в межах населеного пункту с. Верхній Майдан на вул.Польова, 22«а» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі із Свідраком І.М

Розглянувши заяву Свідрака Івана Михайловича, адреса проживання: персональні дані, щодо переукладення на новий строк договору оренди земельної ділянки площею 0,0173 га в межах населеного пункту с. Верхній Майдан на вул. Польова, 22«а» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, ст.5, 31, 33 Закону України «Про оренду землі», міська рада

вирішила:

  1. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі від 03.11.2005, який укладений між Верхньомайданською сільською радою та Свідраком Іваном Михайловичем щодо користування земельною ділянкою (земельно-кадастровий №2624080801:01:003:0004) площею 0,0173 га в межах населеного пункту с. Верхній Майдан на вул. Польова, 22«а» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, про що укласти відповідну угоду.
  2. Переукласти з 03.06.2021 року на новий строк договір оренди земельної ділянки площею 0,0173 га в межах населеного пункту с. Верхній Майдан на вул. Польова, 22«а» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, (кадастровий №2624080801:01:003:0004), між Надвірнянською міською радою та Свідраком Іваном Михайловичем, на термін 5 років.
  3. Відповідно до Податкового кодексу України та ЗУ «Про оренду землі» встановити з 03.06.2021р. Свідраку І.М., річну орендну плату за земельну ділянку площею 0,0173 га в межах населеного пункту с.Верхній Майдан на вул. Польова, 22«а» в грошовому розмірі, що становить 6% від нормативно-грошової оцінки (розрахунок орендної плати є невід’ємною частиною договору оренди землі).
  4. Свідраку І.М. в місячний термін в установленому порядку провести державну реєстрацію договору оренди землі у відповідності до вимог чинного законодавства. У п’ятиденний строк після державної реєстрації надати копію договору оренди землі відповідному органу державної податкової служби.
  5. Витрати за оформлення і державну реєстрацію договору оренди землі сплачує орендар – Свідрак І.М.
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради питань землекористування та земельних відносин (голова комісії Туєшин О.В.).

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.