УКРАЇНА
НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

восьмого скликання
(друга сесія)

РІШЕННЯ

від 08 грудня 2020 року

№ 25-2/2020

Про виготовлення гербових печаток та штампів старостам Надвірнянської міської ради

З метою належного надання адміністративних послуг на всій території Надвірнянської міської територіальної громади та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», «Про адміністративні послуги», міська рада

вирішила:

 1. Затвердити описи додаткових гербових печаток старостинських округів Надвірнянської міської ради (додається).
 2. Єдиним зразком штампу «МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ * ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ» старостинських округів Надвірнянської міської ради є штамп «МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ * ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ», що використовується Надвірнянською міською радою (зразок штампу додається).
 3. Єдиним зразком штампу «ЗНЯТО З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ» старостинських округів Надвірнянської міської ради є штамп «ЗНЯТО З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ», що використовується Надвірнянською міською радою (зразок штампу додається).
 4. Виготовити додаткові гербові печатки для довідок, актів обстеження, вчинення нотаріальних дій та реєстрації актів цивільного стану з № 1, № 2, № 3, № 4, №5, №6, №7, №8, №9.
 5. Виготовити штампи «МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ * ЗАРЕЄСТРОВАНО ЗА АДРЕСОЮ» в кількості 9 штук (по одній для кожного старостинського округу) та «ЗНЯТО З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ» в кількості 9 штук (по одній для кожного старостинського округу).
 6. Додаткові гербові печатки видаються:
  – гербова печатка №1 старості Назавизівського старостинського округу;
  – гербова печатка №2 старості Верхньомайданського старостинського округу;
  – гербова печатка №3 старості Гвіздського старостинського округу;
  – гербова печатка №4 старості Краснянського старостинського округу;
  – гербова печатка №5 старості Лоївського старостинського округу
  – гербова печатка №6 старості Стримбівського старостинського округу
  – гербова печатка №7 старості Ліснотарновецького старостинського округу
  – гербова печатка №8 старості Молодківського старостинського округу
  – гербова печатка №9 старості Парищенського старостинського округу
 7. Персональну відповідальність за збереження та використання гербових печаток старостинських округів і штампів покласти на старост старостинських округів.
 8. Ведення журналу обліку та видачі додаткових гербових печаток старостинських округів і штампів доручити секретарю Надвірнянської міської ради.
 9. З метою забезпечення ведення діловодства в Надвірнянській міській раді виготовити додаткові не гербові печатки Надвірнянської міської ради та штампи, зразки яких затвердити розпорядженням міського голови.
 10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Пекарського Т.М.

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.