УКРАЇНА
НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

восьмого скликання
(одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 17 серпня 2021 року

№ 532-11/2021

Про переукладення на новий строк договору оренди земельної ділянки площею 0,7199 га в межах населеного пункту с.Лісна Тарновиця на вул. Грушевського, 7 для обслуговування складських будівель та приміщень по ремонту електромеханічного обладнання із Логвенко Т.Т.

Розглянувши заяву Логвенко Тетяни Томівни, адреса проживання: персональні дані, щодо переукладення на новий строк договору оренди земельної ділянки площею 0,7199 га в межах населеного пункту с. Лісна Тарновиця на вул. Грушевського, 7 для обслуговування складських будівель та приміщень по ремонту електромеханічного обладнання із Логвенко Т.Т., керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковим кодексом України, ст.5, 31, 33 Закону України «Про оренду землі», міська рада

вирішила:

  1. Розірвати за згодою сторін договір оренди землі від 14.07.2005, який укладений між Ліснотарновецькою сільською радою та Логвенко Тетяною Томівною, щодо користування земельною ділянкою (земельно-кадастровий №2624083201:02:001:0005) площею 0,7199 га в межах населеного пункту с. Лісна Тарновиця на вул. Грушевського, 7 для обслуговування складських будівель та приміщень по ремонту електромеханічного обладнання, про що укласти відповідну угоду.
  2. Переукласти з 17.08.2021 року на новий строк договір оренди земельної ділянки площею 0,7199 га в межах населеного пункту с. Лісна Тарновиця на вул. Грушевського, 7 для обслуговування складських будівель та приміщень по ремонту електромеханічного обладнання (код згідно КВЦПЗ – 11.02), (кадастровий №2624083201:02:001:0005), між Надвірнянською міською радою та Логвенко Тетяною Томівною, на термін 6 (шість) місяців.
  3. Відповідно до Положення про встановлення орендної плати за землю на території Надвірнської міської територіальної громади, яке затверджене рішенням від 03.06.2021р. №357-9/2021, встановити з ­­17.08.2021 річну орендну плату за земельну ділянку 0,7199 га в межах населеного пункту с. Лісна Тарновиця на вул. Грушевського, 7 в грошовому розмірі, що становить 6% від нормативно-грошової оцінки (розрахунок орендної плати є невід’ємною частиною договору оренди землі).
  4. Логвенко Т.Т., в місячний термін в установленому порядку провести державну реєстрацію договору оренди землі у відповідності до вимог чинного законодавства. У п’ятиденний строк після державної реєстрації надати копію договору оренди землі відповідному органу державної податкової служби.
  5. Витрати за оформлення і державну реєстрацію договору оренди землі сплачує орендар – Логвенко Т.Т.
  6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради питань землекористування та земельних відносин (голова комісії Туєшин О.В.).

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.