УКРАЇНА
НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

восьмого скликання
(дев’ятнадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 20 квітня 2023 року

№ 1416-19/2023

Про затвердження Положення про порядок придбання в комунальну власність Надвірнянської міської ТГ об’єктів нерухомого майна

З метою прозорості та відкритості процесу придбання Надвірнянською міською радою у комунальну власність об’єктів нерухомого майна,  керуючись пунктом 30 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань планування, бюджету, майна і власності, міська рада

вирішила:

 1. Затвердити Положення про порядок придбання в комунальну власність Надвірнянської міської ТГ об’єктів нерухомого майна (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, майна і власності (голова комісії Новосельський Т.В.).

Міський голова

Зіновій АНДРІЙОВИЧ

Міський голова
Зіновій АНДРІЙОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Надвірнянської міської ради від 20.04.2023 №1416-19/2023 Міський голова ______________Зіновій АНДРІЙОВИЧ

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок придбання в комунальну власність Надвірнянської міської територіальної громади об’єктів нерухомого майна

Загальні положення

 1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 2. Це Положення визначає порядок придбання Надвірнянською міською радою об’єктів нерухомого майна, які перебувають у власності інших  юридичних та фізичних осіб, при виникненні необхідності забезпечення потреб територіальної громади, для розміщення структурних підрозділів міської ради, її виконавчих органів, комунальних установ та закладів з обслуговування населення територіальної громади та розміщення внутрішньо переміщених осіб, державних установ, виконавчих органів влади, організацій та інших інституцій при виникненні необхідності забезпечення їх розміщення для виконання функцій обороноздатності, соціального та цивільного захисту.
 3. Об’єктами придбання є:
  • нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі приміщення (після їх виділення (в разі необхідності) в окремий об’єкт нерухомого майна), об’єкти незавершеного будівництва;
  • об’єкти житлового фонду (житлові будинки, у тому числі гуртожитки або квартири) та об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, заклади культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори тощо) та інші об’єкти, у тому числі не завершеного будівництва.
   Придбання будь – якого об’єкта нерухомого майна, який розташований на земельній ділянці, яка не знаходиться у власності (розпорядженні) Надвірнянської міської ради у комунальну власність, здійснюється разом з земельною ділянкою, на якій він розташований, або відповідна земельна ділянка набувається територіальною громадою у іншій спосіб не заборонений законом.
 4. Оголошення про намір придбати певні об’єкти нерухомості повинно бути заздалегідь розміщено на сайті міської ради та у інших засобах масової інформації.
 5. Придбання об’єктів усіх форм власності у комунальну власність Надвірнянської міської ради здійснюється на підставі рішень сесій міської ради.  

Організація діяльності комісії

 1. Для проведення заходів, пов’язаних з придбанням у комунальну власність об’єктів нерухомості, рішенням міської ради створюється комісія з придбання об’єктів нерухомого майна. До складу комісії входять: представники управління економіки, управління житлово-комунального господарства, фінансового управління, юридичного відділу, депутатів міської ради.
 2. Формою роботи комісії є засідання, які скликаються головою комісії по мірі необхідності.
 3. Керівництво роботою комісії здійснює її голова. У разі відсутності голови комісії, його обов’язки виконує заступник голови комісії.
 4. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні комісії, приймаються більшістю голосів шляхом відкритого голосування у присутності не менше половини від загального складу комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.
 5. Всі засідання конкурсної комісії оформляються протоколом, який підписує голова і секретар конкурсної комісії.
 6. Комісія відповідає за організацію та проведення заходів з визначення об’єктів нерухомого майна, що планується придбати у комунальну власність Надвірнянської міської ТГ.
 7. Комісія забезпечує реалізацію таких функцій:
  • визначає критерії, за якими здійснюється відбір об’єктів нерухомого майна, що придбається у комунальну власність;
  • готує та подає оголошення  про придбання об’єктів нерухомого майна для розміщення в ЗМІ та на сайті міської ради;
  • вивчає пропозиції, які надходять від продавців об’єктів нерухомого майна.
 1. Комісія має право:
  • одержати в усталеному порядку від підприємств установ, організацій розташованих на території міста, міської ради та її виконавчих органів необхідну інформацію з питань, що належать до завдань комісії;
  • організувати проведення нарад, засідань та інших заходів щодо вирішення питань пов’язаних із придбанням об’єктів нерухомого майна.             

Порядок придбання об’єктів нерухомого майна  у комунальну власність Надвірнянської міської територіальної громади

 1. Розгляд питання про придбання об’єктів у комунальну власність Надвірнянської міської ради здійснюється при наявності:
  • звіту про оцінку вартості об’єкта нерухомості;
  • технічної документації на об’єкт;
  • витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації;
  • документів, що посвідчують або посвідчували право на земельну ділянку (у разі придбання окремо розташованого об’єкта, або об’єкта незавершеного будівництва);
  • проектно-кошторисної документації (у разі придбання об’єкта незавершеного будівництва);
  • акта обстеження об’єкта щодо визначення його технічного стану.
   У разі пропонування житла на вторинному ринку надаються:
  • правовстановлюючі документи (договір купівлі – продажу, обміну, дарування, довічного утримання тощо), та/або свідоцтво про право власності, надане органом приватизації, та/або свідоцтво про право власності, надане органом місцевого самоврядування, та/або рішення суду, третейського суду про визнання права власності на об’єкт нерухомого майна, та /або свідоцтво про право на спадщину, надане нотаріусом тощо;
  • технічний паспорт на житло (будинок, квартиру);
  • звіт про оцінку майна;
  • довідка про осіб, зареєстрованих у квартирі;
  • довідка з опікунської ради (за потреби);
  • довідка (або довідки) про відсутність заборгованості по сплаті всіх житлово-комунальних послуг, чинна (чинні) на дату подання документів;
  • довідка з обслуговуючого банку про наявність рахунку (з чітко визначеними реквізитами) на ім’я продавця житла, для перерахування коштів за придбання житла, чинна на дату подання документів.
 1. Надходження ініціативи про необхідність придбання об’єкта нерухомого надається комісії для вивчення та розгляду.
 2. На першому засіданні узгоджується та приймається рішення про публікацію оголошення про придбання об’єктів нерухомого майна в ЗМІ та на офіційному сайті Надвірнянської міської ради. Текст оголошення затверджується комісією.
 3. Оголошення повинно містити такі відомості:
  • умови конкурсу;
  • вимоги до нерухомого майна;
  • дату, місце і час приймання пропозицій.
 1. Розгляд заяв здійснюється комісією протягом 5 робочих днів після кінцевого строку прийому заяв.
 2. Власник може запропонувати свою ціну, яка не може бути вищою від експертної оцінки.
 3. За результатами розгляду конкурсних пропозицій, що надійшли на розгляд, оформляється протокол засідання комісії, з рекомендацією придбати об’єкт за ціною не вище незалежної оцінки .
 4. Протокол засідання комісії про результати конкурсу щодо придбання у комунальну власність виноситься на розгляд постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, майна і власності та подається на затвердження сесії міської ради з уповноваженням міського голови, а в разі його відсутності, особою, яка виконує його обов’язки, на підписання договору купівлі-продажу.
 5. Надвірнянська міська рада чи її структурні підрозділи здійснює оприбутковує придбаний об’єкт з подальшою постановкою на баланс.
 6. Усі дії, не передбачені цим Порядком, регулюються нормами чинного законодавства.