УКРАЇНА
НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

восьмого скликання
(шоста сесія)

РІШЕННЯ

від 25 березня 2021 року

№ 202-6/2021

Про виконання місцевого бюджету м.Надвірна за 12 місяців 2020 року

За 12 місяців 2020 року надходження до загального та спеціального фонду міського бюджету склали  56598,5 тис.грн., міжбюджетні трансферти склали  2704,3 тис.грн., в тому числі – субвенція з місцевого бюджету «На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 1072,1 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1381,0 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету “На здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету” (за рахунок уточненого залишку за 2019 рік) -151,2 тис.грн.,  інші субвенції з місцевого бюджету- 100,0 тис.грн.   

План дохідної частини бюджету з врахуванням міжбюджетних трансфертів виконаний на 99,4 відсотки.  

Надходження доходів загального фонду міського бюджету (без врахування трансфертів) склали 50749,0 тис. грн., або 97,3 відсотка до уточненого  плану на відповідний період.

В розрізі податків та надходжень виконання дохідної частини міського бюджету відображено в додатку №1 до рішення міської ради від 25.03.2021 №202-6/2021 “Про виконання місцевого бюджету м.Надвірна  за 12 місяців 2020 року”

По видах надходжень виконання плану за 12 місяць 2020 року забезпечено по: податку на прибутку підприємств -150 відсотків; рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів -100 відсотків; податку на майно-103,5 відсотків ; адміністративних зборах та платежах – 103,3 відсотки; надходженню від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 109,5 відсотків; державному миту -156,1 відсотків, збору за місця для паркування транспортних засобів -127,1 відсоток.

Основним  бюджетоутворюючим податком загального фонду є податок на майно, що включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; земельний податок та орендну плату за землю. Питома вага податку на майно в загальній сумі надходжень становить 35,7 відсотка. Виконання  плану складає 103,5 відсотка  до уточнених  призначень за 12 місяців 2020 року,  при плані 19555,0 тис.грн. фактично надійшло 20232,0 тис.грн.

Єдиного  податку  з фізичних та юридичних осіб надійшло 13059,3 тис.грн., що становить  88,7 відсотків до планових  призначень на вказаний період.

Питома вага єдиного податку в загальній сумі надходжень  23,1 відсотка.

Надходження  акцизного  податку  виконано  на 97,2 відсотки; від акцизного  податку з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) виконано на 97,5 відсотків. Питома вага акцизного податку в  загальній сумі надходжень  24,2 відсотки.

Невиконання загального фонду дохідної  частини бюджету міської ради пояснюється тим, що  власні доходи прогнозувалися,  враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року №555 (зі змінами), в якій визначені основні макроекономічні показники економіки на 2020-2022  роки. Темпи росту доходів очікувались на рівні 15 відсотків в порівнянні з 2019 роком. Проте, внаслідок непередбачуваної ситуації з світовою пандемією (COVID-19) були введені карантинні обмеження, що призвели до спаду економіки та зменшення доходів державного та місцевого бюджетів. Темп росту надходжень до відповідного періоду минулого року становить 101 відсоток.

Надходження до спеціального фонду міського   бюджету за 12 місяців 2020 року виконані на 157,3 відсотка, або додатково надійшло 1145,2 тис.грн. Перевиконання склалося внаслідок перевиконання надходжень коштів від продажу землі, що становить 196,8 відсотків.

Видатки загального та спеціального фондів міського бюджету за 12 місяців  2020 року  проведено в сумі 51876,4 тис.грн., що складає 89,1 відсотка до уточнених призначень на відповідний період, в тому числі по загальному фонду – 33472,9 тис.грн. (виконання 93,4 відсотка), по спеціальному фонду -18403,5 тис.грн. (виконання 82,3 відсотка).

Найбільшу частину в бюджеті міста складають видатки на благоустрій – 34,2 відсотки, що в грошовому виразі становить 17782,5 тис.грн., на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 8,1 відсотка, або 4210,0 тис.грн., утримання органів місцевого самоврядування – 23,7 відсотка або 12317,8 тис.грн., експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду – 6,8 відсотка,  або 3547,4 тис.грн., внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання – 7,1 відсотка або 3712,5 тис.грн., інші видатки бюджету складають  20,1 відсотка .

Проте незважаючи на всі негативні фактори, що виникли в процесі виконання бюджету в 2020 році  на казначейських рахунках Надвірнянської міської ради станом на 1.01.2021 року  залишився перехідний залишок по загальному фонду 5397,9 тис.грн, по спеціальному фонду 878,5 тис.грн.

Заслухавши звіт про виконання дохідної та видаткової частини міського бюджету за 2020 рік, керуючись ст.26 п.23 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

вирішила:

Затвердити звіт про виконання бюджету м. Надвірна за 12 місяців 2020 року згідно з додатками 1,2.

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.