УКРАЇНА
НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

восьмого скликання
(перша сесія)

РІШЕННЯ

від 26 березня 2020 року

№ 9-1/2020

Про початок реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Надвірнянської міської ради

Керуючись ст. 25, 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, ч.4 ст. 31 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, п. 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, ч. 4 ст. 3 Розділу ХІV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, на підставі рішень Надвірнянської міської ради від 26.11.2020 № 2-1/2020 “Про підсумки виборів, визнання повноважень і реєстрацію 34 депутатів Надвірнянської міської ради” та № 1-1/2020 та “Про визнання повноважень Надвірнянського міського голови” міська рада

вирішила:

 1. Почати процедуру реорганізації Назавизівської сільської ради (ЄДРПОУ 04354663), місцезнаходження: вул.Грушевського, 78, с.Назавизів Надвірнянського району Івано-Франківської області, шляхом приєднання до Надвірнянської міської ради (ЄДРПОУ 04054257), місцезнаходження: вул.Мазепи, 29, м.Надвірна, Надвірнянського району, Івано-Франківської області.
 2. Надвірнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Назавизівської сільської ради.
 3. Почати процедуру реорганізації Верхньомайданської сільської ради (ЄДРПОУ 20550263), місцезнаходження: вул.Грушевського, 41, с.Верхній Майдан Надвірнянського району Івано-Франківської області, шляхом приєднання до Надвірнянської міської ради (ЄДРПОУ 04054257), місцезнаходження: вул.Мазепи, 29, м.Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області.
 4. Надвірнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Верхньомайданської сільської ради.
 5. Почати процедуру реорганізації Гвіздської сільської ради (ЄДРПОУ 04354597), місцезнаходження: вул.Дмитра Синяка, 126, с.Гвізд Надвірнянського району Івано-Франківської області, шляхом приєднання до Надвірнянської міської ради (ЄДРПОУ 04054257), місцезнаходження: вул.Мазепи, 29, м.Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області.
 6. Надвірнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Гвіздської сільської ради.
 7. Почати процедуру реорганізації Краснянської сільської ради (ЄДРПОУ 04354634), місцезнаходження: вул.Шевченка, 139, с.Красна Надвірнянського району Івано-Франківської області шляхом приєднання до Надвірнянської міської ради (ЄДРПОУ 04054257), місцезнаходження: вул.Мазепи, 29, м.Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області.
 8. Надвірнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Краснянської сільської ради.
 9. Почати процедуру реорганізації Лоївської сільської ради (ЄДРПОУ 04354640), місцезнаходження: вул.Грушевського, 59, с.Лоєва Надвірнянського району Івано-Франківської області шляхом приєднання до Надвірнянської міської ради (ЄДРПОУ 04054257), місцезнаходження: вул.Мазепи, 29, м.Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області.
 10. Надвірнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Лоївської сільської ради.
 11. Почати процедуру реорганізації Стримбівської сільської ради (ЄДРПОУ 20550286), місцезнаходження: вул.Соборна, 13, с.Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області, шляхом приєднання до Надвірнянської міської ради (ЄДРПОУ 04054257), місцезнаходження: вул.Мазепи, 29, м.Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області.
 12. Надвірнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Стримбівської сільської ради.
 13. Почати процедуру реорганізації Ліснотарновецької сільської ради (ЄДРПОУ 20550278), місцезнаходження: вул.Грушевського, 17, с.Лісна Тарновиця Надвірнянського району Івано-Франківської області, шляхом приєднання до Надвірнянської міської ради (ЄДРПОУ 04054257), місцезнаходження: вул.Мазепи, 29, м.Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області.
 14. Надвірнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Ліснотарновецької сільської ради.
 15. Почати процедуру реорганізації Молодківської сільської ради (ЄДРПОУ 04357199), місцезнаходження: вул.Шевченка, 60, с.Молодків Надвірнянського району Івано-Франківської області шляхом приєднання до Надвірнянської міської ради (ЄДРПОУ 04054257), місцезнаходження: вул.Мазепи, 29, м.Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області.
 16. Надвірнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Молодківської сільської ради.
 17. Почати процедуру реорганізації Парищенської сільської ради (ЄДРПОУ 04354672), місцезнаходження: вул.Шевченка, 95 а, с.Парище Надвірнянського району Івано-Франківської області шляхом приєднання до Надвірнянської міської ради (ЄДРПОУ 04054257), місцезнаходження: вул.Мазепи, 29, м.Надвірна Надвірнянського району Івано-Франківської області.
 18. Надвірнянська міська рада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків Парищенської сільської ради.
 19. Утворити Комісії з реорганізації сільських рад, згідно Додатку 1.
 20. Покласти на Комісії з реорганізації Назавизівської, Гвіздської, Молодківської, Ліснотарновецької, Парищенської, Краснянської, Верхньомайданської, Стримбівської, Лоївської сільських рад, повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків сільських рад з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження.
 21. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Назавизівської, Гвіздської, Молодківської, Ліснотарновецької, Парищенської, Краснянської, Верхньомайданської, Стримбівської, Лоївської сільських рад.
 22. Затвердити План заходів з реорганізації Назавизівської, Гвіздської, Молодківської, Ліснотарновецької, Парищенської, Краснянської, Верхньомайданської, Стримбівської, Лоївської сільських рад (Додаток 2).
 23. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань сільських рад надати право Надвірнянському міському голові здійснювати без погодження з Надвірнянською міською радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації, у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання п.3 та 4 Плану заходів з реорганізації сільських рад.
 24. Затвердити форму передавального акту (Додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 25. Затвердити форму акту приймання-передавання документів, що нагромадилися під час діяльності рад, що приєднуються до Надвірнянської міської ради (Додаток 4). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 26. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності сільських рад, у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Надвірнянській міській раді.
 27. Визначити організаційний відділ міської ради відповідальним за фізичне приймання документів до Надвірнянської міської ради, що нагромадилися під час діяльності сільських рад.
 28. Уповноважити Надвірнянського міського голову затвердити від імені Надвірнянської міської ради акти приймання-передавання документів, що нагромадилися під час діяльності сільських рад.
 29. Організаційному відділу Надвірнянської міської ради подати Надвірнянському міському голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів сільських рад (незавершених в діловодстві та архівів).
 30. Надвірнянському міському голові утворити комісію з приймання майна, активів та зобов’язань Назавизівської, Гвіздської, Молодківської, Ліснотарновецької, Парищенської, Краснянської, Верхньомайданської, Стримбівської, Лоївської сільських рад і забезпечити своєчасне та повне приймання й оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Надвірнянською міською радою.
 31. Голові комісії з реорганізації забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Надвірнянську міську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
 32. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Надвірнянського міського голову Андрійовича З.М.

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.