НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 11 червня 2021 року

№ 76

Про впорядкування адресного господарства та зміну адреси об’єктам нерухомого майна на території міста Надвірна

Розглянувши заяви для впорядкування адресного господарства та присвоєння адрес об’єктам нерухомості на території міста Надвірна, керуючись Законом України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Положенням про порядок присвоєння (зміну) та реєстрації адрес об’єктам нерухомості міста Надвірна, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1. Впорядкувати адресне господарство та присвоїти адреси об’єктам нерухомості на території міста Надвірна згідно додатку.

2. Зобов’язати власників об’єктів нерухомості вивісити на фасадах будинків покажчики вулиці та номер затвердженого зразка протягом 3 місяців з моменту прийняття цього рішення.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління архітектури та містобудування Костирко О.Т.

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.