НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 13 квітня 2021 року

№ 42

Про організацію цивільного захисту в Надвірнянській міській територіальній громаді

З метою реалізації повноважень, визначених частиною другою статті 19 Кодексу цивільного захисту України, організації та забезпечення функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Надвірнянської міської територіальної громади, визначення складу органів управління та сил цивільного захисту, виконавчий комітет Надвірнянської міської ради

в и р і ш и в:

1. Визначити, що основною метою організації цивільного захисту в Надвірнянській міський територіальній громаді є забезпечення цивільного захисту на території громади.

2. Визначити, що основними завданнями органів управління та сил цивільного захисту Надвірнянської міської територіальної громади є:

 • забезпечення готовності органів управління цивільного захисту, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
 • забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій;
 • навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • виконання програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, установ та організацій, зменшення можливих матеріальних втрат;
 • опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;
 • прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;
 • створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
 • оповіщення населення про загрозу та виникнення населення;
 • своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи;
 • захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 • гасіння пожеж;
 • проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;
 • пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;
 • здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;
 • реалізації визначених законом прав у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуації;
 • інші завдання, визначені законом.

3. Визначити структуру органів управління та сил цивільного захисту Надвірнянської міської територіальної громади у складі:

3.1. Безпосереднє керівництво діяльністю Надвірнянської міської територіальної громади з реалізації повноважень у сфері цивільного захисту здійснює міський голова.

3.2. Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належить питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, є виконавчий комітет і сектор з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами.

3.3. Для координації діяльності органів та посадових осіб Надвірнянської міської територіальної громади, пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації утворити місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Надвірнянської міської територіальної громади (далі – Комісія з питань ТЕБ і НС).

Визначити, що головою Комісії з питань ТЕБ і НС є за посадою міський голова.

Завідувачу сектору з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами у місячний термін:

 • розробити та подати на погодження до місцевої комісії з питань ТЕБ і НС Надвірнянської районної державної адміністрації Положення про місцеву комісію з питань ТЕБ і НС Надвірнянської міської територіальної громади;
 • підготувати та внести на розгляд Надвірнянської міської ради питання про утворення місцеву комісії з питань ТЕБ і НС Надвірнянської міської територіальної громади, затвердження Положення про неї та її посадовий склад.

Забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань, а також контролю за виконанням рішень Комісії з питань ТЕБ і НС, виконання функцій робочого органу цієї комісії покласти на сектор з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами.

3.4. Основними завданнями сил цивільного захисту визначити:

 • проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них;
 • проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;
 • гасіння пожеж;
 • проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих;
 • надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної ситуації.

Для виконання цих завдань визначити склад сил цивільного захисту Надвірнянської міської територіальної громади:

 • комунальні аварійно-рятувальні служби;
 • місцеві та добровільні пожежно-рятувальні підрозділи;
 • формування цивільного захисту суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління;
 • добровільні формування цивільного захисту.

3.5. Для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами у разі виникнення надзвичайної ситуації об’єктового рівня керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації визначити заступника міського голови з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства.

3.6. Визначити, що безпосередню організацію і координацію аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі її виникнення, здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

До складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації входять працівники сектору з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, інших структурних підрозділів Надвірнянської міської ради, керівники аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, представники установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у своїй діяльності керуватися наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2014 року № 1406 «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації».

3.7. Для планування, підготовки та проведення евакуації утворити Комісію з питань евакуації.

Встановити, що Комісія з питань евакуації відповідає за планування евакуації, підготовку населення до здійснення заходів з евакуації, підготовку органів з евакуації до виконання завдань, здійснення контролю за підготовкою проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей.

Визначити, що головою Комісії з питань евакуації є за посадою заступник міського голови з питань освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, культури і спорту.

Голові Комісії з питань евакуації у місячний термін підготувати та подати на затвердження Посадовий  склад та Положення про зазначену Комісію, а також пропозиції щодо утворення інших тимчасових органів з евакуації.

4. Завідувачу сектору з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами спланувати навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

На підставі визначеної потреби у навчанні забезпечити направлення до навчально-методичного центру сфери цивільного захисту відповідних заявок.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Андрійовича З.М.

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.