НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28 січня 2021 року

№ 8

Про громадську житлову комісію Надвірнянської міської територіальної громади

Керуючись абзацом 2 пункту 3 “Правил обліку громадян,  які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР”, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року №470 (зі змінами), виконавчий комітет міської ради 

в и р і ш и в:

Створити громадську житлову комісію при виконавчому комітеті Надвірнянської міської ради в такому складі:

Писклинець І.Д.       – заступник міського голови, голова комісії;

Василенко В.В.          – начальник офісу соціальних послуг, заступник голови комісії;

Семеген О.Й.            –  начальник організаційного відділу міської ради, секретар комісії;

Члени комісії:

Мажак Р.П.               – депутат міської ради;

Будзак В.Р.                – депутат міської ради.

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.