НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 29 квітня 2022 року

№ 25

Про внесення змін до бюджету Надвірнянської міської територіальної громади на 2022 рік 

Керуючись Постановою КМУ “Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану” від 11.03.2022 №252, виконком міської ради

в и р і ш и в :

 1. Спрямувати залишок коштів  загального  фонду  бюджету, що склався на 01.01.2022 року за КБКД  41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 429152,81 грн. :
  – Надвірнянській  міській  раді по КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територiальноï оборони» на Програму проведення заходів формування підрозділу та штабу району  територіальної оборони на 2022 рік (Видатки загального фонду)
  Спрямувати залишок коштів спеціального фонду бюджету, що склався на 01.01.2022 року за КБКД 41034500 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» в сумі 190113 грн.:
  – Надвірнянській  міській  раді по КПКВКМБ 0118240 «Заходи та роботи з територiальноï оборони» на Програму проведення заходів формування підрозділу та штабу району  територіальної оборони на 2022 рік (Видатки спеціального фонду)
  Одночасно внести зміни в Програму  проведення заходів формування підрозділу та штабу району територіальної оборони на 2022 рік, а саме збільшити бюджетні призначення по загальному фонду на 429152,81 грн. та спеціальному фонду на 190113 грн. Разом  по Програмі збільшити бюджетні призначення   на  619265,81 грн.
 1. Дозволити начальнику Фінансового управління Л.Русаловській, за потреби згідно листа розпорядника коштів, проводити залучення  коштів між фондами бюджету загального та спеціального.
 2. Начальнику Фінансового управління Л.Русаловській внести зміни в додатки №1-5 до рішення сесії Надвірнянської міської ради від 23.12.2021 №817-14/2021 «Про бюджет Надвірнянської міської територіальної громади на 2022 рік» та внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів бюджету Надвірнянської міської територіальної громади за програмною та економічною ознаками.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови І.Писклинця.

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.