НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27 квітня 2021 року

№ 73-р

Про виготовлення додаткових не гербових печаток та штампів Надвінянської міської ради

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання Відповідно до постанови Президії Верховної Ради України від 11.05.1992 № 2322-XII «Про печатки та вивіски місцевих Рад народних депутатів України та їх виконавчих комітетів», наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», п.9 рішення міської ради від 08.12.2020 № 25-2/2020:

 1. Затвердити такі, що додаються, Описи:
  1.1 додаткової не гербової печатки управління земельних ресурсів Надвірнянської міської ради;
  1.2 додаткової не гербової печатки “ДЛЯ ДОВІДОК” Надвірнянської міської ради;
  1.3 штампу “ОТРИМАНО В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ” Надвірнянської міської ради;
  1.4 штампу “ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ” Надвірнянської міської ради, додається;
  1.5 штампу “КОПІЯ” Надвірнянської міської ради, додається
 2. Управлінню земельних ресурсів Надвірнянської міської ради використовувати додаткову не гербову печатку, вказану в п.1.1 даного розпорядження, для здійснення своїх повноважень та функцій. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання даної печатки покласти на начальника управління земельних ресурсів Надвірнянської міської ради Хлопан Л.В.
 3. Організаційному відділу Надвірнянської міської ради використовувати додаткову не гербову печатку та штампи, вказані в п.1.2,1.3,1.4,1.5 для здійснення своїх повноважень та функцій. Покласти персональну відповідальність за збереження та використання даних печаток та штампів на начальника організаційного відділу Надвірнянської міської ради Семеген О.Й.
 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.