НАДВІРНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ІВАНО – ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 березня 2021 року

№ 50-р

Про основні заходи цивільного захисту Надвірнянської міської територіальної громади на 2021 рік

На виконання п.5 ст.130 Кодексу цивільного захисту України та п. 27 постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», розпорядження   Кабінету   Міністрів   України   від   28   грудня   2020 року  № 1659-р «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік»,  розпорядження обласної державної адміністрації від 29 січня 2021 року № 17 «Про основні заходи цивільного захисту області на 2021 рік» та з метою зменшення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, покращення готовності до дій за призначенням сил і засобів цивільного захисту Надвірнянської міської територіальної громади:

 1. Затвердити:
  • план основних заходів цивільного захисту Надвірнянської міської територіальної громади  на 2021 рік (додається);
  • організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Надвірнянської міської територіальної громади до дій при надзвичайних ситуаціях у 2021 році (додаються).
 1. Керівникам структурних підрозділів міської ради, старостам старостинських округів, установ, підприємств та організацій Надвірнянської міської територіальної громади основні зусилля зосередити на:
  • підготовці керівного складу органів управління до дій за призначенням, навчанні та підготовці населення до дій в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій;
  • відпрацюванні в ході навчань та тренувань заходів, передбачених планами цивільного захисту на мирний час та особливий періоди;
  • зниження рівня ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій шляхом виконання місцевих програм з питань цивільного захисту та створення матеріально-технічних резервів.
 2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – сектор з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Надвірнянської міської ради (Андрій Левицький).
 3. Співвиконавцям інформацію про виконання вимог і заходів, передбачених цим розпорядженням, подавати головному відповідальному виконавцю:
  • за півріччя – до 25.06.2021;
  • за рік – до 20.12.2021.
 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань інфраструктури та житлово-комунального господарства Олега Йосипенка.

Міський голова

Андрійович З. М.

Міський голова
Андрійович З. М.